تست
تست
تست
 ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٣ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٣٩ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
تاریخ آیین نامه: 1390-05-16 « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»
 ٠٧:٣٧ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سند دانشگاه اسلامی ، اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی
تاریخ آیین نامه: 1390-05-16 سند دانشگاه اسلامی
 ٠٧:٣٧ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم
تاریخ آیین نامه: 1390-05-16 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم
 ٠٧:٣٦ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٣٥ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
 ٠٧:٣٤ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

آیین نامه اتحادیه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 اهـم برنامه‌هـای پیشنهـادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی
 ٠٧:٢٩ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
 ٠٧:٢٨ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب چهارصد و هفتاد و دومین جلسه مورخ 13/10/ 1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 ٠٧:٢٧ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب چهارصد و نودمین جلسه مورخ 27/9/ 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 ٠٧:٢٦ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
 ٠٧:٢٥ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی /5/ مصوب یکصدو بیست و یکمین جلسه مورخ 6 1366 شماره ابلاغ: 1908 /دش /5/ تاریخ ابلاغ: 13
 ٠٧:٢٥ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٢٤ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ آیین نامه: 1390-06-27
 ٠٧:٢٤ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>